Dnia 16 września 2014 roku menadżerowie z Wielkopolski spotkali się „na łodzi” pod sterami wielkopolskiego przedsiębiorcy z Nowego Miasta nad Wartą. Gospodarz spotkania Pan Zbigniew Sudnik zapewnił niezapomniane chwile menadżerom współpracującym z Wielkopolskim Instytutem Jakości.

16.09.2014 r. w Nowym Mieście nad Wartą odbyło się kolejne spotkanie Wielkopolskiego Klubu Menadżera Jakości. Tym razem gospodarzem spotkania był pan Zbigniew Sudnik, przedsiębiorca spod Nowego Miasta. Na codzień pan Sudnik prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą rolnictwa. Tematem spotkania było jednak nowe przedsięwzięcie biznesowe powstałe na bazie pasji pana Zbigniewa. Od najmłodszych lat jest on pasjonatem żeglarstwa zakochanym w rzece Warcie. Realizując swoje marzenia zbudował ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym przystań wodną na Warcie tuż obok mostu w Nowym Mieście. Marina Pod Czarnym Bocianem – nowy punkt na mapie turystyki wodnej w Wielkopolsce to miejsce postoju dla 30 jednostek o długości do 12 m, restauracja i, docelowo hotel dla gości.

W trakcie prezentacji gospodarza goście mogli dowiedzieć się o możliwościach turystyki wodnej jakie daje rzeka Warta i jej połączenia z rzekami Wschodniej i Zachodniej Europy a także poczuć wiatr we włosach podczas wycieczki rzecznym trimaranem zbudowanym przez pana Zbigniewa Sudnika.

Pełna informacja o przedsięwzięciu pod linkiem:

http://www.marina-podczarnymbocianem.pl/

Następnie przedstawiciel Instytutu Krzysztof Koper przedstawił ciekawą prezentacje na temat badań rynkowych i ich znaczenia w planowaniu i rozwoju biznesu oraz minimalizacji ryzyka biznesowego nowych przedsięwzięć. Zaprezentował on liczne przykłady z praktyki badań zrealizowanych przez Instytut. Uczestnicy z pewnym zdziwieniem odnotowali fakt, że badania tego typu wcale nie muszą być takie drogie jak się powszechnie uważa i nie muszą być zarezerwowane jedynie dla dużych koncernów. Cieszy też fakt, że wielkopolscy menadżerowie zaczynają doceniać znaczenie badań w rozwoju swoich organizacji, a w szczególności cenne wydają się analizy klientów, otoczenia oraz konkurencji.

Na zakończenie spotkania prezes Fundacji „Patria” Pani Liliana Sobieska pod hasłem „społecznej odpowiedzialności biznesu” zaprezentowała możliwości i obszary do współpracy w ramach realizowanych przez Fundację przedsięwzięć. Przedstawiono również korzyści płynące z zaangażowania „wrażliwego biznesu” na rzecz  Fundacji. Uczestnicy zostali także zaproszeni na najbliższe przedsięwzięcie realizowane przez Fundację służące spotkaniu darczyńców z beneficjentami – koncert „Polska Wrażliwa”.

Szczegóły przedsięwzięcia po linkiem:

http://patria.org.pl/imprezy-cykliczne/koncert-grudniowy

Te kilka słonecznych godzin w Nowym Mieście nad Wartą  uwieczniono na zdjęciach. Najważniejsze, że przedsiębiorcy cenią sobie tego typu spotkania służące wymianie doświadczeń  i są zainteresowani kontynuowaniem cyklu spotkań benchmarkingowych dla małego i średniego biznesu.