W dnia 27 listopada 2015 r. obyło się spotkanie Prezydium Komitetu konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Kłosa. Celem głosowania było zakwalifikowanie tegorocznych finalistów do udziału w 3 etapie konkursu – wizytacji.

Konkursu podzielony jest na trzy etapy, które obejmują:

  • Etap I: materiały konkursowe, instruktaż przygotowania materiałów konkursowych, wsparcie konsultanta w przygotowaniu dokumentacji;
  • Etap II: konsultacja przygotowanej dokumentacji, weryfikację dokumentacji przez ekspertów i Prezydium, kwalifikację do III etapu ;
  • Etap III: wizytacja ekspertów w organizacji, diagnozę stosowania zasad zarządzania przez jakość, udział w uroczystym finale Konkursu, opracowanie raportu końcowego, rozesłanie informacji do władz i wskazanych organizacji o uzyskanym wyniku oraz inne działania promocyjno-marketingowe na rzecz Uczestnika.

Wizytacje w organizacjach potrwają do 4 grudnia 2015 r.