1. Wdrażanie systemów zarządzania
Czy chcesz usprawnić funkcjonowanie swojej firmy lub urzędu?
• Zadbaj o ujednolicenie dokumentacji
• Zwiększ przejrzystość działań w zakresie funkcjonujących procesów
• Popraw skuteczność identyfikowania i rozwiązywania problemów
• Zadbaj o przejrzystość w zakresie odpowiedzialności pracowników
• Dostosuj się do wymaganych norm prawnych
• Popraw bezpieczeństwo swoich danych
Wdrażamy systemy zarządzania zgodne z normami ISO (9001, 14001,OHSAS 18001 itd.),
systemy dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zarządzania relacjami z personelem, bezpieczeństwa danych
i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz inne oparte na koncepcji TQM, modelu EFQM i CAF.
Pomagamy w zdobywaniu certyfikatów zarządzania, znaków produktowych, środowiskowych
i bezpieczeństwa (np. CE)
2. Wielkopolska Nagroda Jakości i Wielkopolska Jakość
Chcesz doskonalić zarządzanie i osiągnąć sukcesy rynkowe?
Sięgaj po sprawdzone wyróżnienia!
• Zdiagnozuj stan swojej organizacji w zakresie: przywództwa, polityki i strategii, zarządzania ludźmi, partnerstwa
i zasobów, procesów, satysfakcji klientów, satysfakcji zatrudnionych, wpływu
na otoczenie, efektów końcowych
• Poznaj obszary do poprawy i właściwe kierunki rozwoju
• Bądź najlepszy w zarządzaniu i w osiąganiu sukcesów rynkowych
Przeprowadzamy przez „Wielkopolską Nagrodę Jakości” – coroczny konkurs dla liderów zarządzania, będący
przepustką do ubiegania się o Polską i Europejską Nagrodę Jakości
Przyznajemy certyfikaty „Wielkopolska jakość” – wyróżnienie dla firm wdrażających rozwiązania systemowe
i koncepcję TQM
3. Warsztaty zarządzania i kreatywności
Czy chcesz zatrudniać pracowników kreatywnych
i zadbać o innowacyjność swojej firmy?
• Zdiagnozuj klimat pracy w firmie i rozwiąż swoje problemy
• Odkryj możliwości swoich pracowników, stymuluj ich kreatywność
• Stwórz zgrany i skuteczny zespół
• Wyzwól w swojej firmie klimat sprzyjający innowacjom
Organizujemy warsztaty, burze mózgów i sesje szkoleniowe skierowane na wzrost efektywności działań
i innowacyjności firmy