Budowa systemów zarządzania procesowego

Oferujemy doradztwo polegające na budowie systemu ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania. Przedmiotem działania tego systemu jest kompleksowy zestaw procesów realizowanych w firmie w funkcji realizacji stawianych przed nią celów.

System zarządzania procesowego umożliwia:

  • określenie ujednoliconej charakterystyki działania firmy (struktura, działania i ich funkcje),
  • określenie planu działania firmy z naciskiem na ustanowienie łatwiejszych warunków przyszłej adaptacji związanej ze zmianami,
  • rozpoznanie i uporządkowanie płaszczyzn wymagających ulepszenia, co umożliwia systematyczne ich usprawnianie.

Ponadto wdrażanie systemów zarządzania:

  • system zarządzania jakością ISO 9001,
  • system zarządzania środowiskowego ISO 14001,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001,
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001,
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000.