Budowa systemów zarządzania strategią firmy

Oferujemy doradztwo polegające na budowie systemu planowania, organizacji i kontroli, którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności firmy. Pozwala na określenie czynników decydujących o rozwoju firmy ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału.

Dzięki systemowi zarządzania strategicznego uzyskujemy zestaw dedykowanych narzędzi do których należą:

  • wyznaczona misja i wizja firmy,
  • wybrane rynki rozwojowe,
  • zdefiniowane pozycja i przewaga konkurencyjna,
  • zdefiniowana metoda zarządzania rynkiem konkurencyjnym (słabszy, silniejszymi, równy gracz),
  • możliwa do wdrożenia mapa strategii,
  • działający system narzędzi wdrożeniowych – zadania i mierniki (systematyka i klasyfikacja),
  • działający system motywacyjny oparty na celach,
  • efektywna komunikacja strategii,
  • działający system wspierający monitorowanie i adaptację.