WRPO 1.2

OPRACOWANIE PLATFORMY OBLICZENIOWEJ PEF-COM NA POTRZEBY BADAŃ ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO PRODUKTÓW

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie platformy obliczeniowej PEF-COM na potrzeby badań śladu środowiskowego produktów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Cel projektu: udostępnienie platformy badawczej dla przedsiębiorstw umożliwiającej określenie śladu środowiskowego zgodnie z opracowaną przez Komisję Europejską jednolitą metodyką obliczania śladu środowiskowego dla poszczególnych grup produktów i organizacji

 

Opracowanie platformy obliczeniowej PEF-COM na potrzeby badań śladu środowiskowego produktów, który jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (RPWP.01.02.00-30-0136/17). Celem projektu jest opracowanie platformy wspierającej przedsiębiorstwa w obliczeniach śladu środowiskowego produktów. Wielkopolski Instytut Jakości podjął współpracę z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, w celu wykorzystania ich doświadczenia i wiedzy z zakresu śladów środowiskowych oraz technik cyklu życia. Powstająca platforma ma charakter innowacyjny, nie tylko w skali kraju. Jej celem jest przybliżenie zagadnienia śladów środowiskowych, które planowane są przez Komisję Europejską jako ważne narzędzie realizacji zadań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz Planu Działania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Planowane efekty: platforma badawcza do badań śladu środowiskowego

Wartość projektu: 2 751 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 025 300,00 zł