Program Wielkopolska Jakość

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak: program Wielkopolska Jakość i Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości.

I właśnie popularyzacja idei jakości tak w sferze gospodarczej jak i społeczno-samorządowej stanowi obecnie wizytówkę Unii Wielkopolan, która jest właścicielem znaku (www.unia.wielkopolan.pl). Prowadzone przez Wielkopolski Instytut Jakości od kilkunastu lat Programy Wielkopolskiej Jakości wpisane są w strukturę Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości zorganizowanego pod egidą Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM – European Foundation for Quality Management).

Uczestniczą w nim tysiące wszelkiego rodzaju organizacji biznesowych i publicznych w Europie, co stwarza możliwość porównań wyników opisanych według tych samych wymagań. W programach Wielkopolskiej Jakości biorą udział organizacje z wielu branż: budowlanej, transportowej, usługowej, meblarskiej, spożywczej, chemicznej, przemysłowej itp.

Dzięki usytuowaniu Programów Wielkopolskiej Jakości w strukturze Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości, organizacje biorące udział w Programie na poziomie regionalnym po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zaawansowania mogą uczestniczyć w konkursach jakości na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim zgodnie z hierarchią określoną na rysunku. Dzięki temu zyskują sposobność wymiany doświadczeń oraz czerpania z wzorców wpisanych w katalog tzw. dobrych praktyk zarządzania.

Zapraszamy do zapoznania się z listą tegorocznych (2020) laureatów:
http://unia.wielkopolan.pl/laureaci-wnj/

Model oceny stosowany w Programach Wielkopolskiej Jakości oparty jest na Modelu EFQM i jego dziewięciu kryteriach, które określają zasady kształtowania najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji (podmiotów gospodarczych i instytucji). Pięć kryteriów „potencjału” odnosi się do sposobów i metod, jakie organizacja wykorzystuje aby realizować swoje podstawowe funkcje, zaś cztery kryteria „wyników” odnoszą się do efektów jej działania. Dzięki tym kryteriom Model EFQM pozwala organizacji ocenić posiadany potencjał i wyniki, a w ich ramach identyfikować istniejące braki i znajdować sposoby rozwiązywania problemów.