Projekty zrealizowane

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 projekt systemowy Okres realizacji: 2013-2015...

  • Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MSP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 Okres realizacji: 2011-2014...

  • Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Okres realizacji: 2012-2014 Uwaga: W przypadku wyjść z inwestycji Inkubator będzie posiadał dodatkowe środki na inicjowanie działalności innowacyjnej, w tym na kolejne wejścia kapitałowe...

  • Rozwój i promocja Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.6...

  • Social Park – promocja i rozwój powiązania kooperacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.6...