Doradztwo technologiczne

Doradztwo technologiczne

Budowa systemów zarządzania procesowego

Budowa systemów zarządzania procesowego

Program Wielkopolska Jakość

  • OPRACOWANIE PLATFORMY OBLICZENIOWEJ PEF-COM NA POTRZEBY BADAŃ ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO PRODUKTÓW Wielkop...

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 projekt systemowy Okres realizacji: 2013-20...

  • Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MSP opartych na zintegrowanym systemie e...

  • Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego po...

Zaufaj doświadczeniu

Pomagamy osiągać sukces