Doradztwo technologiczne

Prowadzimy audyty innowacyjności, polegające na weryfikacji bieżących potrzeb firmy w zakresie technologicznym oraz usługi doradztwa we wdrożeniu technologii, do których należą:

 1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa
 2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem technologii
 3. Opracowywanie modelu finansowego dla wdrażanej technologii
 4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych
 5. Poszukiwanie dostawców technologii
 6. Opracowanie dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej
 7. Prowadzenie negocjacji z dostawcą technologii
 8. Przygotowanie umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii
 9. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
 10. Doradztwo w pilotażowym wdrożeniu technologii
 11. Doradztwo w pełnym wdrożeniu technologii
 12. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia technologii
 13. Ocena wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne
 14. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną
 15. Opracowanie strategii marketingowej
 16. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich