Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługę dzierżawy środowiska IT niezbędnego do utworzenia bazy danych

na potrzeby projektu:

„Technologia wspierająca rozwój rehabilitacji nautycznej osób z niepełnosprawnościami i seniorów (OzNiS)”

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Działanie: Ścieżka Smart
Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23

KOD CPV:
73000000- 2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 


Zapytanie ofertowe (PDF, 229kB)