WRPO 1.2

OPRACOWANIE PLATFORMY OBLICZENIOWEJ PEF-COM NA POTRZEBY BADAŃ ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO PRODUKTÓW

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie platformy obliczeniowej PEF-COM na potrzeby badań śladu środowiskowego produktów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Cel projektu: udostępnienie platformy badawczej dla przedsiębiorstw umożliwiającej określenie śladu środowiskowego zgodnie z opracowaną przez Komisję Europejską jednolitą metodyką obliczania śladu środowiskowego dla poszczególnych grup produktów i organizacji

Planowane efekty: platforma badawcza do badań śladu środowiskowego

Wartość projektu: 2 751 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 025 300,00 zł