w trakcie realizacji

OPRACOWANIE PLATFORMY OBLICZENIOWEJ PEF-COM NA POTRZEBY BADAŃ ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO PRODUKTÓW

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie platformy obliczeniowej PEF-COM na potrzeby badań śladu środowiskowego produktów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.