POIG 5.2

POIG 5.2

Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MSP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2

Okres realizacji: 2011-2014