zrealizowane

Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MSP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 Okres realizacji: 2011-2014 ...

Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Okres realizacji: 2012-2014 Uwaga: W przypadku wyjść z inwestycji Inkubator będzie posiadał dodatkowe środki na inicjowanie działalności innowacyjnej, w tym na kolejne wejścia kapitałowe ...

Rozwój i promocja Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.6 ...

Social Park - promocja i rozwój powiązania kooperacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.6 ...