POIG 3.1

Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1

Okres realizacji: 2012-2014

Uwaga: W przypadku wyjść z inwestycji Inkubator będzie posiadał dodatkowe środki na inicjowanie działalności innowacyjnej, w tym na kolejne wejścia kapitałowe