POIG 5.2 systemowy

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 projekt systemowy

Okres realizacji: 2013-2015