WRPO 1.6

Rozwój i promocja Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.6