WRPO 1.6

Social Park – promocja i rozwój powiązania kooperacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.6