wij2

Wśród wielu rozwiązań znajdziemy najlepsze

business

Zmiana w komunikacji

business

Sukces gwarantowany!

business

Certyfikacja i usprawnienie zarządzania

  • Mapa Klastrów PARP po modernizacji – pokaż swój klaster!
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie udostępnia Mapę Klastrów. W związku z zakończeniem modernizacji technicznej narzędzia, PARP zaprasza do rejestracji wszystkich klastrów funkcjonujących w Polsce. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości zaprezentowania informacji na temat Państwa klastra szerokiej grupie odbiorców.więcej..
  • European Investment Project Portal - Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych
    European Investment Project Portal (EIPP) to nowy Portal UE, element Planu Inwestycyjnego dla Europy (Investment Plan for Europe), którego celem jest pobudzenie inwestycji, promocja wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w UE.więcej..
  • Speed dating z inwestorami dla naukowców w Łodzi
    Coraz częściej i coraz więcej mówi się o potrzebie intensyfikacji kontaktów między naukowcami a biznesem. Wiele osób pracuje w laboratoriach, czy w pracowniach badawczych nad rozwiązaniami, które z powodzeniem mogą wspierać nasze życie codzienne, i które z sukcesem mogą zostać skomercjalizowane.więcej..